ผีหอในณ.หอพักโซนซี

ผีหอใน

ผีหอในชื่อดัง

ผีหอใน เรื่องเล่าชื่อดังในมหาวิทยาลัยชื่อดัง แห่งหนึ่งย่านรังสิต ที่มีตำนานเล่าขานมาช้านานว่า มีผีอยู่แถวหอพักโซนซี เรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากสมัยที่เริ่มก่อสร้างหอในและเริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิต

ว่าทีมผู้บริหารและอธิการบดีที่ทำการก่อสร้างในขณะนั้น ดำเนินการจัดสร้างหอพัก ที่เป็นหอพักในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่พักของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การก่อสร้างหอพักในครั้งนั้น ก็ได้ดำเนินการไปด้วยดี และได้มีการเชิญผู้รู้ทางด้านสิ่งลึกลับ

ผีหอใน

เช่น ซินแส ที่ชาวจีนนิยมเรียกใช้บริการมาดูบ้านเรือนในช่วงที่เริ่มจัดสร้าง โดยมีการสร้างอาคารหอพักให้เป็นรูปลักษณะแปดเหลี่ยม ซึ่งเมื่อใช้โดรนถ่ายจะเห็นหอพักเป็นลักษณะแปดเหลี่ยม เพื่อป้องกันผีร้ายเข้ามาระรานคนในหอพัก เป็นสัญลักษณ์ทางฮวงจุ้ยของชาวจีน เพื่อป้องกันภูตผี แต่แล้วมีผีได้อย่างไรกันนะ 

ดวงวิญญาณในบริเวณหอใน

ที่มีผีหอใน เนื่องมาจากว่า ตอนที่ทำการก่อสร้างหอพักภายในมหาวิทยาลัย บริเวณตึกโซนซี ที่สร้างให้มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมนั้น อันเนื่องมาจากผีหอในนั้นอยู่ในบริเวณนั้นมาก่อนที่จะทำการจัดสร้าง และตอนที่ซินแส ทำการจัดสร้างหอพักให้เป็นรูปลักษณะแปดเหลี่ยมทางซินแส ลืมทำการเชิญวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นออกไปจากบริเวณนั้นก่อน ทำให้ผีไม่สามารถออกไปจากบริเวณหอในได้ เพราะว่า

สร้างอาคารเป็นแปดเหลี่ยมกลายเป็นการขังผีให้อยู่ในบริเวณนั้นแทน คือกันผีข้างนอกเข้ามา แต่ก็กันผีข้างในออกไปด้วยเช่นกัน มันเป็นสาเหตุให้นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนั้น ได้พบผีหอในกันอยู่เป็นระยะๆ และเป็นตำนานที่คนเขาลือกันไปจากรุ่นสู่รุ่น ว่าผีหอในนั้น คนทั่วไปในหอในรวมทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างเรียกว่าผีนางรำ เพราะผีมักมาในชุดนางรำ

ผีหอใน

ผีชุดไทยในหอใน

ผีหอใน วิญญาณลึกลับที่มักปรากฏตัวมารำให้คนพบเห็นให้คนพบเห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะคนที่พักอยู่ในบริเวณหอใน หรือหอพักโซนซี ว่าน่ากลัว หรือน่าตกใจเพียงใด เพราะมันไม่ใช่นักศึกษาที่มาซ้อมรำเพื่อเตรียมการแสดงของมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน แต่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากจุดนั้นได้ เนื่องจากฮวงจุ้ยของอาคารได้กักดวงวิญญาณไว้ในบริเวณหอในเป็นที่เรียบร้อย ผีหอในคงจะต้องอยู่ในบริเวณหอในไปอีกนานแสนนาน

เนื่องจากดวงวิญญาณไม่สามารถออกจากบริเวณหอในได้ ทำให้ยังคงมีใครหลายคนพบผีหอในมารำให้ดูอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าใครต่อใครก็ยังคงรำลือและพูดถึงผีที่มารำให้ดูในยามค่ำคืน จนคนเรียกกันว่าผีนางรำ เพราะมักปรากฏตัวมารำให้คนพบเห็น